Spring naar inhoud

Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van 'crisis' rondom het klimaat

Steeds meer mensen, waaronder veel jongeren, voelen zich boos of ontmoedigd als ze denken aan de toekomst. We doen te weinig om klimaatverandering tegen te gaan. Wat staat ons en de generaties na ons nog te wachten?

In dit webinar kijken we samen naar ons gevoel, onze 'eco-emoties'. En ook onderzoeken we hoe we hiermee om kunnen gaan, in het licht van de Bijbel.
De inleiding wordt verzorgd door Robert Doornenbal. Na zijn verhaal gaan we met elkaar in gesprek.

Informatie en aanmelden