subscribe to the RSS Feed

Veertigdagentijd

17 februari 2021

De periode op weg naar Pasen is er een van rust en inkeer. En van onthouding, afzien van de dagelijkse kost die ons als vanzelfsprekend toekomt. De lezingen uit de Bijbel in deze periode gaan over de pelgrimage van Jezus vanuit de woestijn naar Jeruzalem. In deze lezingen is aandacht voor stilte, verleiding, bevestiging, betekenis van water en licht, en bevrijding tot een waarachtig leven. Een leven in verbondenheid met je omgeving, in het licht van de Eeuwige.
En vasten, hoort dat er ook bij? Lees de visie van Dr. Mirella Klomp.

Bewust naar Pasen
Onder deze noemer organiseerde De Doornse Raad van Kerken hun jaarlijkse oecumenisch vastenproject. Vorig jaar was het thema ‘De weg die wij gaan’. En de opzet is: meditatieve bijeenkomsten met muziek, teksten, en stilte. Ze starten met een oecumenische Aswoensdagviering en sluiten in de Goede week af met een vesper met een iets andere opzet.
Bekijk de folder Bewust naar Pasen 2019 [pdf].
U kunt met uw gemeente natuurlijk goed zelf een thema kiezen. Er is veel materiaal beschikbaar op www.scheppingvieren.nl.

Vasten zonder bloemen?
In kloosters werden van oudsher geen bloemen gebruikt in deze periode en zweeg het orgel.
De PKN-kerk in Almen besloot om het boektet in de kerk, dat na de viering  naar een zieke of jarige gaat, in de Veertigdagentijd te vervangen door een voedselpakket van de Wereldwinkel. Dat betekent tevens een duurzame vorm van diaconie aan de schepping.

Wilt u toch liturgische schikkingen maken met takken en bloemen van het seizoen: kijk dan op www.symbolischschikken.nl. De website biedt een groot aantal voorbeelden aan de hand van thema’s en Bijbelteksten die in dit jaar gelezen worden in katholieke en protestante kerken.

Ook de PKN heeft weer een mooie brochure voor u klaar liggen. Deze is te bestellen via www.protestantsekerk.nl.

Vastenmaaltijd houden?
Een sobere maaltijd met eigen gebakken brood is vaak de basis. Maar een mens leeft niet van brood alleen?

Kapucijners, Trappistenvlees en de smaak van vasten
Kapucijners, andere bonen en erwten, passen bij de Veertigdagentijd. Ze zitten vol met vlees-vervangende eiwitten. Geen vlees eten is nog steeds passend in de vastentijd. Om stil te staan bij het lijden van mensen, armoede en honger, en tevens het lijden en de uitputting van de aarde en dieren.
Kapucijners worden ook Trappistenvlees genoemd omdat deze monniken vegetariërs zijn en deze bonen ook vaak op hun menu staan.

Op www.sameneerlijketen.nl staan passende recepten voor de 40-dagentijd. Bijvoorbeeld een woestijnsoep, bonengerechten en andere maaltijden met soms Bijbelse ingrediënten, altijd passend bij het seizoen. Vanwege de duurzaamheid en om de smaak van geloof op het spoor te komen. Een spoor met aandacht voor hongersnood en de schepping die zucht.

 

Ook Kerk in Actie heeft dit jaar weer een 40-dagen programma met extra aandacht voor sociale projecten, het vasten, internationale recepten en voor bloemschikken voor de 40-dagentijd en de Paasdagen.
Zie: www.kerkinactie.nl

En bij Tearfund ligt de nieuwe veertigdagenkalender voor je klaar. Met voor iedere dag in de veertigdagentijd een bijbelse overdenking, weetjes én tips over hoe je een eerlijke en bewuste leefstijl in de praktijk brengt. Alles om je te inspireren in de tijd voor Pasen. Bijvoorbeeld door: “Paulien Vervoorn over haar veertigdagentijd“.
Of bestel de kalender via: kalender.tear.nl.

Groen met paars in de Veertigdagentijd?
Paars is de liturgische kleur voor de komende periode van bezinning en vasten.
Voor passende teksten, recepten, symbolische composities en praktijksuggesties in deze periode om stil te staan bij het leed op aarde, van mensen en alle schepselen en de uitputting van de aarde zelf, zie de groene websites van de Raad van Kerken:
www.scheppingvieren.nl
www.sameneerlijketen.nl
www.symbolischschikken.nl

~

Workshop 3 – Veerkrachtige Kerk

9 november 2020

Durven dromen – De kerk als kiem van Gods nieuwe wereld

Deze tijd laat ons zien dat er in korte tijd veel kan veranderen: in negatieve zin, maar er zijn ook hoopvolle veranderingen. God werkt aan een nieuwe wereld en wij mogen meewerken in zijn plan. Zien we al kiemblaadjes van die nieuwe wereld en hoe veerkrachtig is onze hoop?

Samen ontdekken we in deze workshop op welke manier jij kan bijdragen aan een duurzame samenleving, samen met jouw kerk in je eigen omgeving.

We organiseren gratis online workshops waar je onder leiding van ervaren trainers aan de slag gaat met een van de thema’s.
Voorafgaand aan de workshops delen we via e-mail inspirerende podcasts, artikelen en interviews met je. Leer van kerken wereldwijd over het omgaan met crises en luister naar de lessen en ervaringen van voorgangers en predikanten in Nederland.
Ook kun je één van onze gastsprekers uitnodigen over het onderwerp Veerkrachtige Kerk om al je gemeenteleden geïnspireerd een nieuwe week in te laten gaan.

Kijk verder op tear.nl/veerkrachtigekerk.

The Justice Week – verborgen onrecht

25 oktober 2020

The Justice Week is een vervolg op de The Justice Conference van 2018 en kent drie samenhangende deelonderwerpen:

  • ‘All inclusive’: Over ongelijke machtsstructuren, inclusie en diversiteit;
  • ‘Onderweg’: Over migratie, uitbuiting en mensensmokkel
  • ‘Tot op de bodem’: Over klimaatveranderingen

Sprekers uit binnen- en buitenland delen verhalen van recht en onrecht. En laten zien wat jij kunt doen om jouw omgeving rechtvaardiger te maken.

Sprekers zijn onder andere Tineke Ceelen (directeur Stichting Vluchteling), Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie), Sander Heijne (onderzoeksjournalist en auteur Fantoomgroei) en Krish Kandiah, sociaal ondernemer en oprichter van Home for Good, een organisatie voor duurzame zorg aan kwetsbare kinderen.

Kijk verder op justiceconference.tear.nl

Workshop 2 – Veerkrachtige Kerk

19 oktober 2020

Duurzaam Denken en Doen in de Kerk

Wat betekent dan het woord ‘duurzaam’ in kerk zijn?
Welke relatie hebben zorgen voor elkaar en zorgen voor de schepping?
En hoe stimuleer je je eigen gemeente om duurzaamheid meer te laten zijn dan zonnepanelen op het dak?

Samen ontdekken we in deze workshop op welke manier jij kan bijdragen aan een duurzame samenleving, samen met jouw kerk in je eigen omgeving.

We organiseren gratis online workshops waar je onder leiding van ervaren trainers aan de slag gaat met een van de thema’s.
Voorafgaand aan de workshops delen we via e-mail inspirerende podcasts, artikelen en interviews met je. Leer van kerken wereldwijd over het omgaan met crises en luister naar de lessen en ervaringen van voorgangers en predikanten in Nederland.
Ook kun je één van onze gastsprekers uitnodigen over het onderwerp Veerkrachtige Kerk om al je gemeenteleden geïnspireerd een nieuwe week in te laten gaan.

Kijk verder op tear.nl/veerkrachtigekerk.

Gebedszondag voor de wereld

28 juni 2020

Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) roept kerken op om zondag 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld. Ook veel andere organisaties scharen zich achter dit initiatief, zoals de ChristenUnie, SGP, MissieNederland, EO, Compassion, IJM, Leger des Heils, Light for the World, Verre Naasten en World Vision. ‘De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is reëel’, aldus woordvoerder Siebrand Wierda.

Het cluster vraagt kerkelijke gemeentes om zondag 28 juni samen Psalm 67 te lezen of beluisteren en te bidden voor de allerarmsten die lijden onder de crisis. Het samenwerkingsverband van hulporganisaties reikt hiervoor gebedspunten aan.

Crisis op crisis
‘Het is realistisch om te verwachten dat in de nabije toekomst wereldwijd miljoenen mensen honger zullen lijden door voedseltekorten als gevolg van de coronacrisis’, zegt Wierda. ‘In een aantal landen is het helaas al zover. Het gaat dan veelal om landen waar al een andere crisis gaande is, zoals Syrië, Colombia of Ethiopië. De economische crisis als gevolg van corona raakt deze mensen heel hard. Ze zijn afhankelijk van hun dagelijks werk om aan een maaltijd te komen, door de lockdown kunnen ze niet naar buiten en is er geen mogelijkheid om geld te verdienen. Daarbij is de toegang tot medische zorg en schoon drinkwater voor deze mensen heel beperkt of zelfs afwezig.’

De wereld in onze gebeden
De hulporganisaties achter het cluster hebben hun werk de afgelopen maanden snel zien veranderen. Een heel groot deel van de bestaande projecten richt zich nu ook of volledig op coronahulpverlening, waaronder het uitdelen van voedselpakketten. ‘De wereld is voor de allerarmsten een heel onveilige plek. Veel Nederlanders zullen deze zomer niet op reis kunnen. Laten we in plaats daarvan de wereld in onze harten en onze gebeden sluiten.’

www.christelijknoodhulpcluster.nl

‘Ik ga straks twintig procent minder de weg op’

13 mei 2020

Meteoroloog en weerpresentator Reinier van den Berg heeft zich als ambassadeur verbonden aan ontwikkelingsorganisatie Tear. De organisatie kiest voor een weerman als ambassadeur omdat armoede vaak direct te maken heeft met klimaatverandering. Als ambassadeur draagt Van den Berg bij aan het bekendmaken van de missie van de organisatie en brengt hij zijn kennis de organisatie in.
Lees meer »