Spring naar inhoud

Pier Tolsma, 8 december 2022

Als het over duurzaamheid en zorg voor de schepping gaat wordt terecht vaak gerefereerd aan de spiritualiteit van de H. Franciscus van Assisi. Hij laat ons zien hoe je je over de schepping kunt verwonderen, hoe je van de schepping kunt houden en hoe alles met elkaar verbonden is. Duurzaamheid en zorg voor de schepping is ook het op een goede manier omgaan met de schepping. Hoe gebruiken we de schepping? Hoe werken aan de schepping? Om hierin een goede aanpak te vinden biedt de pragmatische spiritualiteit van de H. Benedictus van Nursia ons handvatten. lees verder "De H. Benedictus en duurzaamheid"

aardbol-waterSinds jaar en dag menen wij de schepping te kennen. We duiden hoe een en ander in elkaar steekt en, indien mogelijk, hoe het zo bedoeld is.

Regelmatig worden we ons bewust van nieuwe gebieden die we aan het ons bekende plaatje moeten toevoegen. Vooral ontwikkelingen in de techniek maken het mogelijk om te ontdekken.
Hier is weer een indrukwekkend voorbeeld van 'een wereld die voor ons opengaat'. lees verder "Schepping weer groter dan gedacht"