Spring naar inhoud

Het klimaat verandert. De gevolgen zijn steeds meer zichtbaar. Dat vraagt om een kritische reflectie op onze verhouding met de natuur.

In de serie van 6 masterclasses ‘Schepping & Spiritualiteit’ komen sprekers uit verschillende spirituele tradities ons inspireren hoe de natuur een bron van zingeving kan zijn. Ze verkennen welke plaats de mens in de schepping heeft. Hoe de natuur een bron van wijsheid is en ons iets leert. Deze verschillende perspectieven stellen vragen aan onze verhouding tot de natuur.

Inleidende lezingen wisselen we af met dialoog.

Tijd, plaats en kosten:
Zaterdagmorgen 14 mei (10:00 - 12:30 uur) op locatie in Nijmegen.
Online vervolgbijeenkomsten op woensdagen (19:30 - 21:30 uur)

  • 25 mei (christendom)
  • 1 juni (hindoeïsme)
  • 8 juni (jodendom)
  • 15 juni (islam)
  • 22 juni (boeddhisme).

Prijs: € 355,- (€ 455 met werkstuk)
Accreditatie SKGV (3 punt zonder werkstukken, 6 punten met werkstuk)

Kijk verder: Titus Brandsma Instituut