Spring naar inhoud

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen.
De Walk of Peace maakt deel uit van de Vredesweek. Je loopt door het Nederland van vandaag, waarin burgers laten zien hoe ontmoeting en verbinding het begin zijn voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving. Een Walk of Peace is een feest van ontmoeting en ongekende initiatieven voor een samenleving die laat zien hoe iedereen erbij hoort!

Sinds 2015 organiseert PAX samen met de Raad van Kerken in Nederland en verschillende lokale groepen elk jaar een landelijke Walk of Peace. Een wandeling in de Vredesweek, waarin mensen vanuit verschillende religieuze en niet-religieuze achtergronden elkaar ontmoeten in o.a. kerken, moskeeën, scholen en op pleinen.

  • Lees meer op www.vredesweek.nlen zie wat er nog meer aan activiteiten voor de vrede zijn
  • Download een handleiding Walk of Peace [pdf]
  • loop op 25 september 2022 mee met de Walk of Peace in Den Haag

Vrede lijkt vanzelfsprekend.
Niets is minder waar.
Het vraagt onze blijvende aandacht.

Het thema van de Vredesweek 2022 is “Generatie Vrede”.
Dit mag klinken als een vraag die ons een spiegel voorhoudt t.a.v. ons eigen handelen. Maar ook doet het een appel op ieders eigen verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan het goede samenleven, hier in eigen land en wereldwijd.

Op vele plaatsen in ons land begint de Vredesweek op zaterdag 17 september om 12:00 uur met een stiltekring.
Zie: vredesweek.nl

Willen jullie graag in actie komen tijdens de Vredesweek en kunnen jullie wel wat hulp gebruiken? PAX heeft meer dan 50 jaar ervaring met de Vredesweek en helpt je graag op weg met inspirerende ideeën en praktische tips.

Kijk verder op www.vredesweek.nl.
Of lees PAX Magazine #2 2022.

Voor de aankleding van een bijeenkomst heeft de redactie van Symbolisch Schikken weer mooie geschikte ontwerpen klaar staan:


Catharina Visser - OPSTAAN IN STILTE

Nooit lijken ze te eindigen: oorlog en vernietiging.
Angst groeit tot haat
haat roept geweld op
een bomaanslag, een tegenzet hard tegen hard, meedogenloos.
Wie doorbreekt de ketenen?

De aarde kreunt in stervensnood
de lucht bedreigt ons
de witte sneeuw wordt grauw bomen verdorren
dieren verkommeren
de mens kwijnt
zelf dragen wij schuld.
Wie doorbreekt de ketenen?

Dat wij mogen gaan in de stilte
in de zuivere lucht van de eenvoud dat wij nederig worden en sober
en onze angst mogen afleggen onze woede laten wegstromen
onze zelfzucht beteugelen.

Leer ons de ommekeer,
het doorbreken van onze eigen ketenen
leer ons leven tegen de vernietiging in
opstaan in alle stilte
leer ons de weg van het genezen
dat wij die mogen gaan in vrede
doortastend maar bescheiden
tot de aarde opstaat.