Spring naar inhoud

Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van 'crisis' rondom het klimaat

Steeds meer mensen, waaronder veel jongeren, voelen zich boos of ontmoedigd als ze denken aan de toekomst. We doen te weinig om klimaatverandering tegen te gaan. Wat staat ons en de generaties na ons nog te wachten?

In dit webinar kijken we samen naar ons gevoel, onze 'eco-emoties'. En ook onderzoeken we hoe we hiermee om kunnen gaan, in het licht van de Bijbel.
De inleiding wordt verzorgd door Robert Doornenbal. Na zijn verhaal gaan we met elkaar in gesprek.

Informatie en aanmelden

You are invited to join us for this exciting webinar, a collaborative dialogue organized by The World Congress of Faiths and the Parliament of the World’s Religions.

We know about the Climate Emergency facing the whole world. This webinar delves deeper and approaches questions about the wider issues of sustainability and the future of Earth’s ecosystems. Deeper still is the fundamental issue of our spiritual relationship underpinning our human responsibility for one another and for the care of the planet and its community of life.

This collaborative seminar will explore the shared contributions that religious traditions can make toward healing the natural world by ensuring environmental sustainability and a vision of inclusive justice for all the peoples of our island home. There are four traditions plus a contribution from an economic perspective.

Meld je aan via Parliament of Religions.org.
(18:00 - 20:00 uur in Londen
= 19:00 - 21:00 uur in Amsterdam)

Wil jij in je kerk en in je eigen leven aan de slag om bewuster inkopen te doen? En andere kerkleden inspireren om datzelfde te doen? Luister en doe dan mee met de workshop ‘God in de supermarkt.’

Deze bijeenkomst is deze keer eens niet in een supermarkt maar online, in de vorm van een webinar.

Zie www.groenekerken.nl/webinars/

Het Franciscaans Studiecentrum organiseert negen digitale bijeenkomsten waar we in gesprek gaan met negen inspirerende deskundigen over de nieuwe encycliek van paus Franciscus Fratelli Tutti.

De deskundigen dagen de deelnemers uit om telkens met een andere bril naar de tekst te kijken. Wat zegt de encycliek over thema's als armoede, zorg, duurzaamheid en leiderschap?

Kijk hier voor het hele programma en bijbehorende informatie.

Kijk hier voor de voorlopige vertaling van Fratelli Tutti.

In zijn nieuwste encycliek Fratelli Tutti werkt Paus Franciscus typisch franciscaanse thema’s uit als barmhartigheid, respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede en verzoening. Het vormt daarmee een prachtig tweeluik met zijn eerdere encycliek Laudato Si uit 2015, waarin de verbondenheid met de schepping centraal staat.
Paus Franciscus daagt ons in zijn nieuwe encycliek uit om na het crisisjaar 2020 te werken aan een mondiale samenleving waarin kwetsbare groepen de kans krijgen om een waardig leven te leiden en om er gezamenlijk voor te zorgen dat er toekomst is voor de generaties die na ons komen. Hij biedt ons een hoopvol perspectief.

Om de boodschap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, organiseert de Laudato Si-werkgroep Nederland in samenwerking met Vastenactie een webinar op vrijdag 29 januari, van 14:00 tot 16:15 uur.

Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si-werkgroep, zal een algemene inleiding houden over de nieuwe encycliek.

Broeder Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreligieuze dialoog in de 21e eeuw.

Prof. dr. Fred van Iersel zal ingaan op de vernieuwing van het kerkelijk denken over oorlog en vrede in de nieuwe encycliek.

Kleine Zuster Els van Jezus zal vertellen hoe de universele broederschap van de zalige Charles de Foucauld nu wordt beleefd.

Het webinar is gericht op parochianen, leden van religieuze instituten en leden van katholieke lekenbewegingen en ieder die zich interesseert in de visie van paus Franciscus.
Deelname is gratis.
Aanmelden kan via Vastenactie: .

Het programma is te vinden op www.laudato-si.nl en www.knr.nl.

Kijk hier voor de voorlopige vertaling van Fratelli Tutti.

De Laudato Si-werkgroep Nederland is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen