Spring naar inhoud

Debat: Religie en duurzaamheid

De schepping
Hoe gaat het eigenlijk met de schepping? Met de Aarde, de hemel, het water, de bodem, de planten, de dieren, en de mens? Toen God alles overzag, zag hij dat ‘het zeer goed was’, tov. Maar het bleef niet tov. Hoe kwam/komt dat? Dat is een vraag waarover we graag met u in debat gaan?

Oppervlakkig gezien ziet de schepping er nog prachtig uit. Maar wie beter kijkt ziet een onderdrukte en verwoeste aarde die kreunt en barensweeën lijdt (Laudato Si'). We zien dit in de klimaatcrisis, honger, tekorten aan grondstoffen en schoon drinkwater, snel afnemende biodiversiteit, opstapelend afval, vervuiling, onderdrukking, uitbuiting en wereldwijde epidemieën, vluchtelingen op zoek naar een veilige toekomst.

Het valt niet te ontkennen dat ‘de mens’ (of moeten we hier zeggen: een deel van de mensheid) hiervan de oorzaak is.

Zorg voor de schepping
Al eeuwen zijn religies en levensbeschouwingen een inspiratiebron voor ons doen en laten, onze normen en waarden, ons samen leven. Ze kennen vele inzichten en voorschriften, die onze cultuur vorm geven en ons menselijk gedrag sturen.

Schort er dan iets aan die religies en levensbeschouwingen waardoor het mis gaat? Of is het de interpretatie ervan?
Moeten we ons misschien afvragen in hoeverre wij ons nog laten leiden door onze levensbeschouwing? Leven we ernaar?
Zijn er andere, sterkere, krachten werkzaam, die ons doen en laten in relatie tot de schepping bepalen?

Gaat u mee opzoek?
We willen graag via onze website met u van gedachten wisselen over de relatie kerk, religie en duurzaamheid. Met onder andere aandacht voor vragen en ideeën over de plaats en rol van de mens in de schepping. Over de vraag: wie heeft er zeggenschap over de schepping? En hoe dan? Wat betekent dit voor de omgang met de Aarde, het water, de bodem en lucht, met de planten, de dieren en met elkaar? Hoe zou de samenleving eruit kunnen zien op grond van ons religieus geïnspireerde mensbeeld? Wat betekent dat voor ons doen en laten?

De vorm
Wij nodigen u uit om uw visie te formuleren in het licht van uw religie of levensovertuiging. Graag ook vermelding van bronnen die u gebruikt, zodat andere mensen die ook kunnen raadplegen.

Stuur uw bijdrage aan . Tekst, fotoreportage, audio, video, het is allemaal welkom. Wij rubriceren en plaatsen de bijdrage en creëren de mogelijkheid om op elkaars bijdragen respectvol reageren.

We hopen op een leerzaam en verrijkend debat.
De webredactie

~ ~ ~

Bijdragen:

 • Spiritualiteit van Franciscus van Assisi (10/25/2023)
  (Lezing ter gelegenheid van het afscheid van Tini Brugge als coördinator van de ‘groene websites’ van de Raad van Kerken Nederland, 13 januari 2023) Een paar maanden geleden werd ik lees meer "Spiritualiteit van Franciscus van Assisi"
 • Podcast Klimaatverandering en theologie. Wie redt de aarde? (4/18/2023)
  In deze aflevering van de podcast Heilige Grond gaat Koos Tamminga in gesprek met Rozemarijn van 't Einde en Jan van der Stoep, over klimaatverandering en theologie.
 • Vrijzinnig en groen (7/11/2022)
  De ecologische crisis staat met het stikstofdebat en het boerenprotest op dit moment volop in de aandacht. Wat heeft het liberale christendom hierover te melden? Rick Benjamins onderzoekt de relatie tussen vrijzinnig en groen aan de hand van vier denkers, onder wie Albert Schweitzer en Catherine Keller, en staat aan het slot van zijn verhaal ook even stil bij de groene theologie van Trees van Montfoort. De stelling dat mensen alleen maar deel van de natuur zijn, schiet zijns inziens tekort.
 • Een vernieuwde en/of nieuwe schepping? (7/4/2022)
  Jan Wolsheimer, directeur van Missie Nederland, vertelt in dit webinar hoe hij tijdens zijn studie theologie heel anders ging aankijken tegen de belofte van een nieuwe aarde en waar hem dit heeft gebracht.
 • Begrip van de schepping (1/10/2022)
  Goed initiatief inderdaad, een online debat over religie en duurzaamheid. Ik vind de aftrap wel al meteen ingewikkeld. En met deze opmerking lever ik meteen maar mijn eerste bijdrage. Waarom lees meer "Begrip van de schepping"
 • Zeggenschap over de schepping (10/27/2021)
  Hans Meek, 20 oktober 2021 In mijn ogen is de relatie tussen bijbel, Christelijk geloof en duurzaamheid vooral problematisch omdat de bijbel geen directe antwoorden geeft op duurzaamheidsvragen. Toen de lees meer "Zeggenschap over de schepping"

• • •