Spring naar inhoud

Een geschenk uit/aan de hemel

Wat heeft God met duurzaamheid van doen?

Heeft God met duurzaamheid van doen? Veel gelovigen zeggen daarop ‘Ja, natuurlijk’. Maar op de vraag ‘Wat of hoe dan?’ blijft het vaak stil. Ook onder theologen, althans in Nederland. Het Netwerk Theologie en Duurzaamheid wil dat veranderen. Op 12 juni 2015 vond daarom in Ede de studiedag ‘Een geschenk uit/aan de hemel’ plaats.

Inleidende lezingen (in pdf) van:

• Bert Altena over bouwstenen voor een theologie van de duurzaamheid - zonnepanelen op de kerk?

• Marian Geurtsen over maaltijdrituelen.

• Erik Borgman over de relatie duurzaamheid versus geloof en theologie.

• Trees van Montfoort over God, de schepping, de mensen en de aarde.

 

Workshopbijdragen (in pdf):

 1. Inleiding door Krijn Pansters - Duurzaam deugdzaam
 2. Inleiding door Marjolein Tiemens-Hulscher - Voedsel, duurzaam of onduurzaam?
  Inleiding door Trinus Hoekstra - We zijn wat we eten
 3. Inleiding door Christiaan Hogenhuis - Plaats maken / plaats vinden
  Inleiding door Tjirk van der Ziel - De wereld als goede woonplaats
 4. Inleiding door Jan Wessels - Christelijke bronnen voor duurzaam leven
  Inleiding door Lisette van der Wel - Christelijke bronnen voor duurzaam leven
 5. Inleiding door Steven van der Heuvel - Bonhoeffers theologie
  Bijbehorende powerpoint van Steven van der Heuvel
Het netwerk Theologie en Duurzaamheid is een informeel netwerk met deelnemers uit de Christelijke Hogeschool Ede, de Evangelische Theologische Faculteit Leuven, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Tilburg, de Evangelische Alliantie, de Oecumenische Vrouwensynode, Kerk in Actie en Oikos. Met de studiedag treedt het netwerk voor het eerst naar buiten.