Spring naar inhoud

Werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid

De werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid beoogt duurzaamheid op de theologische agenda te zetten. Het netwerk brengt academisch theologen, predikanten en overige geïnteresseerden samen. Zij reflecteren samen op de betekenis van duurzaamheid, op de vraag wat Bijbel en christelijke traditie en noties erover te zeggen hebben en wat de maatschappelijke rol van kerken op dit belangrijke terrein zou kunnen zijn.

In kerken zijn er verschillende netwerken en initiatieven die zich richten op duurzaamheid. Deze concentreren zich vaak op nieuws, tips, werkmateriaal voor vieringen, liturgie en muziek. Theologische reflectie op het terrein van duurzaamheid is moeilijker te vinden en vindt in Nederland verbrokkeld plaats. De werkgroep is in 2013 begonnen als netwerkgroep onder de vleugels van Oikos. Met de beëindiging van Oikos zocht de werkgroep een nieuw 'onderkomen'. Die heeft ze gevonden bij de Raad van Kerken Nederland. De werkgroep fungeert nu als projectgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid binnen de Raad. Het gaat binnen dit netwerk om duurzaamheid in de brede betekenis van het woord: continuïteit van een leefbare samenleving voor iedereen.

De werkgroep organiseert studiedagen en heeft in 2019 het herfstnummer van de oecumenische bezinning 'Van God is de aarde en al wat daar leeft' verzorgt.

Onze uitgaven

  • Oecumenische bezinning 'Van God is de Aarde en al wat daar leeft'

Op dit moment bestaat het netwerk uit

  • Marjolein Tiemens - Hulscher, voorzitter (Groen geloven)
  • Erik Borgman (Tilburg University)
  • Christiaan Hogerhuis (Oikology)
  • Jan Boersema (Universiteit Leiden)
  • Frans Verkleij (emeritus pastor)
  • Hans Schravesande (theoloog)

U kunt contact met ons opnemen via:

Marjolein Tiemens-Hulscher,